Beroligende medicin og sovemedicin

Vedrørende udskrivelse af recepter på

angstdæmpende medicin(benzodiazepiner)

og sovemedicin (hypnotica).

Udskrivelsen af afhængighedsskabende medicin er reguleret i anbefalinger og cirkulære fra Sundhedsstyrelsen. For at hjælpe vores patienter til et lavere forbrug og eventuelt ophør af forbrug med disse midler, vil rutinerne omkring udskrivelse af recepter ændres i fremtiden.

Fra den 1. juni 2017 kan recepter kun udskrives ved personligt fremmøde.

Konsultationerne vil foregå ved personalet de fleste gange, men første gang vil konsultationen være hos den læge du hyppigst bruger. Hvis du fortsat har et forbrug af medicinen, skal du komme til konsultation hos lægen regelmæssigt med henblik på planlægning af fremtidigt behov.

Der vil højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin, enten ved fremmøde i konsultationen eller ved dosispakket medicin fra apoteket.

De grundlæggende ændringer er således at:

  • Kun recept ved personligt fremmøde – det er ikke længere muligt at få udskrevet medicin over telefon eller pr mail.

  • Udskrivelse til højst 1 måneds forbrug.

Der kan være undtagelser fra disse regler ved alvorlig livstruende sygdom.

 

Sundhedsstyrelsen har pr. 1.7. 2008 udsendt skærpede retningslinjer angående brugen af beroligende midler og sovetabletter. Brugen af disse midler er problematisk blandt andet i forbindelse med bilkørsel. Det giver begrænsning i kørekortet.

Piller, Medicin, Tabletter, Flaske