Kommunale attester

Får du besked fra kommunen om at der skal udfærdiges en attest, skal du kontakte klinikken.

Drejer det sig om en LÆ281/LÆ285 kan den laves på en samtaletid på TID SAMME DAG.

Drejer det sig om andre former for kommunale attester (specifik helbredsundersøgelse LÆ135, generel helbredsundersøgelse LÆ145, lægeattest til rehabiliteringsteam LÆ265), skal attesten udfærdiges på attestdag hos den læge, der har fulgt dig og kender dig. Forud for konsultationsdagen/attestdagen bedes du udfylde et spørgeskema samt forberede dig ved at kigge attestens svardel igennem – begge dele fås i sekretariatet.