Information om blodprøver bestilt af hospital

Pr. 1. juli 2016 skal alle blodprøver, som er bestilt af hospital tages på et af de regionale blodprøvesteder. Det betyder, at du som patient ikke længere kan få taget de blodprøver, som hospitalet bestiller hos din egen læge.

 

Blodprøver, som din egen læge bestiller, bliver fortsat taget hos din egen læge.

Når du skal have taget en blodprøve, som hospitalet har bestilt, kan du frit vælge mellem alle regionale blodprøvesteder. Adresserne herpå kan findes på http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/blodprovetagning/

 

Hvis du har behov for information, vil klage eller stille spørgsmål, kan der ringes til regionen på tlf.: 78 41 21 02 eller der kan skrives en mail til: naere.sundhedstilbud@rm.dk