Sygemelding

Hvis du bliver syg, kan der blive behov for en hel eller en delvis sygemelding. Den gamle uarbejdsdygtighedsattest er udgået, men det kan være, at din arbejdsgiver ønsker, at der skal udfyldes en mulighedserklæring.

En mulighedserklæring er en lægeerklæring, som du skal udfylde i samarbejde med din arbejdsgiver. Derefter kan der være punkter, der skal belyses af en læge. I så fald skal du have en tid i konsultationen til udfyldelse af disse.

Erklæringen skal du selv betale – men den kan refunderes hos din arbejdsgiver, som har bedt om attesten. Prisen er kr. 250 pr. påbegyndt 10 min, dog minimum kr. 500.

Derudover er det muligt at få lavet en varighedserklæring. Vi skal have en skriftlig anmodning fra arbejdsgiver om hvilke oplysninger der ønskes. Denne koster 450 + moms.

Hand_in_gips